Schrijvers

Moderne Kroatische schrijvers bouwen voort op een lange literaire traditie. De oudste voorbeelden van literaire teksten stammen uit de vroege middeleeuwen. Net als in andere Europese talen bleven de auteurs in die tijd meestal anoniem. Vanaf humanisme en renaissance hebben vele individuele schrijvers met naam en toenaam bijgedragen aan het stelsel dat wordt aangeduid als de Kroatische literatuur.

De hedendaagse Kroatische literaire scène is levendig en rijk. Bibliotheek KLIN is gericht op het fictioneel proza vanaf ongeveer 1990. Uiteraard zijn er meer goede schrijvers werkzaam dan tot nu toe opgenomen in de reeks. Dit is een begin, maar wel een die gekozen is om een indruk te geven, in de breedte en in de diepte, van wat er speelt. Voor meer over iedere schrijver die in het kader van KLIN in het Nederlands is vertaald, zie desbetreffende tabs.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s